Referenser

Referenser

Vi kategoriserar våra referenser genom att dela in dem enligt de kunder som vi fått tillåtelse att publicera på vår hemsida. Då projekten, detaljerna och entreprenaderna varierar från både anläggningsunderhåll till ytbehandling av detaljer till flygindustri så får man som besökare orientera sig utifrån kännedomen om respektive företags branschområde. Sammanfattningsvis är kunderna verksamma inom tillverkningsindustrin, pappers- och massaindustrin, vattenkraftsindustrin, vid dammanläggningar och kanaler samt inom statlig och kommunal förvaltning.