De sista penseldragen är strukna av vår noggranne och tålmodige ytbehandlare Anders Östensson

Efter blästring och reparationer så har Anders ansvarat för leveranskvalitén av Oscarsbrons sköldar. Bron dekoreras på vardera sida av Västergötland och Dalslands landskapsvapen tillsammans med Oscar den andres sköld i mitten. Bron bär den forne kungens namn så det hela känns väl genomtänkt och vackert.

På ett av fotona kan man se den första och nu rivna bron, från sekelskiftet 1800 – 1900, där sköldarna finns med.

Vi har tillsammans med beställaren valt att lägga sköldarna ner på vadderade lastpallar för att säkerställa att de inte kommer till skada under hantering och transport ner till fallområdet.

Under våren kommer sköldarna att monteras på den nyrenoverade bron. Under hösten drog arbetet igång och bron kommer förutom nya gång och cykelvägar på båda sidor även få ny design på skyddsräckena.

–          ”Det är inte första gång som vi är med och sätter färg på Trollhättans turistattraktioner, går man runt fall och slussområdet kan man knappt vrida sig om utan att få något i blickfånget som vi ytbehandlat. Ånglog, räcken, trubinhissar och kraftsstationer för att nämna några exempel. Det känns väldigt roligt att få satt sin prägel även på sköldarna, det är något att berätta för barnbarnen säger Fredrik Sörensen glatt. Jag var med pappa och målade dem för 30 år sedan, så det kanske är mina barn som målar dem nästa gång.”

Vill ni veta mer om ytbehandling av historiska konstruktioner och detaljer kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se