Entreprenader i fält

Fyra Ess har mobila blästrings- och målningsanläggningar och är auktoriserade för rostskyddsmålning.

Vi etablerar en fältstation och kan vara igång på två till fem dygn. En av våra specialiteter är vårt dammskydd – vi blästrar och målar under pågående produktion. Vi arbetar i Sverige och i Norge.