ANLÄGGNING OCH VERKSTAD

 

Tvätthall och tvättplatta

Tvättplatta 5 * 12 m
Dörr 3,5 * 4 m
Hall 11 * 7 m
Alla produktionhallar finns under skärmtak.

 

Blästerhall

Blästerhall där vi utför fristråleblästring med stål, grit, glas eller valfritt medel.
Dörr 5 * 5 m.
Hall 13 * 6 m.

Glasbläster

Dörr 2,4 * 2,2 m.
Hallens mått: bredd 2,4 m, höjd 2,2 m, längd 5,4 m.

Målningshall 1

Dörr 3,5 * 4 m.
Hall invändiga mått 10 * 5 m.
Produktionshall är under tak.

Målningshall 2

Dörr 5 * 5 m.
Hall 13 * 6 m.
Produktionshall under skärmtak.

Målningshall 3

Dörr 5 * 4,6 m.
Hall 18 * 5,5 m.
Produktionsport under skärmtak.

 

Målningshall 4

Dörr 7 * 3.2 m.
Hall 10* 14 m.