Dokumenterad styrka genom certifikat och intyg.

Vårt utvecklingsarbete pågår dygnet runt

Vårt mål är att vi skall vidhålla en god leveranssäkerhet genom god struktur och organisation. Våra kunder skall kunna känna trygghet och tillit i samarbeten och inköp. Vi sätter en hög tro på att vi som företag skall skapa och förvalta goda relationer med våra kunder genom ett socialt engagemang.

Dock sätter vi högre tro på att vidhålla en god dokumenterad kvalite på våra tjänster och processer. Genom både externa och interna revisioner så ser vi till att ständigt förbättra och utveckla oss själva och kan på så sätt bli ännu mer konkurrenskraftiga till fördel för oss själva och våra kunder.

Auktoriseringar & certifikat

– Certificate of Pre-Qualification from Achilles

– UC AB intygar högsta kreditvärdighet

– Bolaget är certifierat av Auktorisation för Rostskydd i Sverige Ek Förening för typ F – målning på fältarbetsplatser och typ  V – målning i fast verkstadslokal.

Kvalitetscertifierade enligt SS EN ISO 9001
– Certifikatsnummer FM 524807

Miljöcertifierade enligt SS EN ISO 14001
– Certifikatsnummer FM 524808