Betongreparationer

Vi utför reparationer av golv och fasader både inom industri och byggnation. En skada i betong kräver kunskap och förståelse för både skadans uppkomst och hur man i framtiden förebygger att den uppstår igen. Vi har flera metoder för att åtgärda fel på betongkonstruktioner och byggnationer.