Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy

Fyra ESS AB strävar efter okomplicerade och välgenomtänkta samarbetsformer med våra kunder för att på så sätt utveckla och vidmakthålla en kvalitets- och miljöstatus som motsvarar deras förväntningar men även uppfyller myndigheter och andra intressenters krav.

I vårt åtagande ingår att kontinuerligt förbättra vår kvalitet och värna om miljön genom att förebygga föroreningar i luft, vatten och mark inom de områden vi verkar.

Våra anställda skall i sitt dagliga arbete beakta kvalitets- och miljökrav och bidra till att de kontinuerligt förbättrats.

Vi skall vara lyhörda för våra kunders, leverantörers och medarbetares förslag och engagemang till förbättring inom kvalitets- och miljöområdet och använda detta som en del i vårt kontinuerliga förbättringsarbete.

GDPR – Så hanterar vi dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Den ersätter nuvarande PUL. Anledningen till att GDPR uppkommit är för att säkerställa att skyddet för personuppgifter ska vara likvärdigt i hela EU. GDPR innehåller regler som kommer att bidra till förändringar för företag som hanterar personuppgifter. Med anledning av detta har vi på Fyra ESS uppdaterat vår Integritetspolicy.

Fyra ESS hanterar all data från kunder som personuppgifter med respekt och utan reservationer i enlighet med GDPR:s bestämmelser. Kunden är personuppgiftsansvarig och Fyra ESS förbinder sig till att verka personuppgiftsbiträde för kundens räkning. Vi kommer att stå fast vid vår höga standard gällande kvalitét, sekretess och säkerhet.