Mobila anläggningar och fältutrustning

Vi har moderna blästringsanläggningar och högtryckskompressorer som är miljöklassade.

Ett komplett garage med fältutrustning

En del av vår styrka är vår handlingskraft i fält. Vi har utvecklat våra egna mobila stationer som vi enkelt kan lasta och frakta till arbetsplatserna vid varje uppdrag. På så sätt är vi oberoende av externa funktioner vid etableringar. Vi nyttjar konsulter och leverantörer av de praktiska tjänster som kräver specialkompetens, så som starkström, installationer och komplexa arbeten på hög höjd. Våra mobila anläggningar består av blästerutrustning, varm- och kallvattenkompressorer med fullständiga garderober av slangar och munstycken.