Sanering och industriunderhåll

Ytbehandling ställer stora krav på oss som entreprenörer när det gäller Kvalitet och Miljö.

Förutom att vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 är vi medlemmar i auktorisationen för rostskyddsmålning.

Dammskyddsinklädnad

För att på ett fullgott och tillfredsställande sätt har vi alltid varit noga med hantering av material och kemikalier. Det innebär att vi  väldigt noggrant täcker in de objekt som vi jobbar med, så att inga partiklar lämnar entreprenadplatsen utan att passera genom de ventilationsfilter som vi har anslutit. Reglerna är klara och tydliga enligt de standarder som finns för ISO 14001 när det gäller att minska skador på omgivningen och miljö i samband med ytbehandling, där en ordentlig inklädnad av objektet är enda sättet att garantera att man gör så liten åverkan som möjligt.

Utbildad Personal

Våra saneringstekniker har både utbildning och erfarenhet av saneringsarbete av olika slag och genomgår fortlöpande utbildning för att kunna bli bättre och säkrare på hanteringen av dessa arbeten.