Blästring och rostskyddsmålning

Ytbeläggning och rostskyddsbehandling är en konst.

Rostskyddet skall vara både hållbart och snyggt.

Fyra Ess arbetar med mobil fältmålning och stationsmålning för industri, infrastruktur och anläggningar.
Fyra Ess uppfyller de höga krav som ställs på serviceföretag för områdena vattenkraft, luft- och sjöfart, energi-, bil- och processindustri. Fyra Ess finns i en expansiv region, strategiskt placerat i Trollhättan, mitt i Västsverige, med bra kommunikationer i alla riktningar.

Mobila anläggningar och fältutrustning
Vi har moderna blästringsanläggningar och högtrycks-kompressorer som är miljöklassade.

Maximalt rostskydd
Har ni behov av rostskyddsmålning – vi etablerar en fältstation och kan vara igång inom två dygn.
En av våra specialiteter är vårt dammskydd – vi blästrar och målar under pågående produktion.

Har ni behov av att få rostskyddsmålat hela eller delar av konstruktioner – vi hämtar och lämnar ditt gods för målningsbehandling och levererar en färdigmålad produkt.

Fyra Ess erbjuder bra leveranssäkerhet, hög teknisk kvalitet till låg totalkostnad och ett förmånligt avtalspaket.

Kontakta oss, för mer information.