Golvbeläggningar och system för golv

Fyra ESS AB kan erbjuda de bästa lösningarna för era golvproblem med utgångspunkt från era specifika behov. Vår styrka är kompetens, mångårig erfarenhet, kvalitet och leveranssäkerhet.

Obehandlade betonggolv och trasiga beläggningar i dammar, flagnar, suger åt sig oljor och andra föroreningar. Dessa golv har en dålig kemikalieresistens och är dessutom svåra att hålla rena, har dålig slitstyrka o s v. Av ekonomiska och miljömässiga skäl är det därför lämpligt att behandla dem.

Några olika aspekter vid val av rätt material till rätt plats är

• Hållbarhet
• Trucktrafik
• Kemisk belastning
• Mekanisk belastning
• Halksäkerhet
• Enfärgad, flingad eller annan typ av beläggning

Vi har ett flertal olika system för golvbehandling

• Tunnskiktsbeläggningar
• Epoxigolv
• Självutjämnande beläggningar
• Impregnering och försegling
• Lackning
• Glasbehandling
• Lagning av betonggolv
• Hålkärl
• Spricklagning
• Limning/pågjutning av ny betong mot gammal
• Utrymningslinjer, efterlysande
• Kantlinjer, truck och gångbanor