Vi är med och bevarar historiska verk för framtiden

Renovering och underhåll av Vattenkraftstationer

Vi har haft glädjen att renovera både Hållö fyr och Landsorts fyr, två historiska landmärken utmed våra kuster

 

 

Blästring och rostskyddsmålning

Vi har anläggningar och utrustningar för alla miljöer året om

Genom erfarenhet och tidigare projekt har vi lösningar på morgondagens utmaningar

Fyra ESS Entreprenad AB

Vi är ett etablerat svenskt företag i branschen, grundat 1978 i Trollhättan. Vår specialitet är blästring, rostskyddsmålning och ytbehandling, beläggning samt betongrenovering och industrirengöring. Vår styrka är kompetens i rostskydds- och målningssystem, projekt- och driftsplanering.

Rostskydd, blästring, ytbehandling

BLÄSTRING OCH ROSTSKYDDSMÅLNING

Ytbeläggning och rostskyddsbehandling är en konst. Skydd skall vara hållbart och dessutom vara snyggt.

 

läs mer

Rostskydd, blästring, ytbehandling

BETONGREPARATIONER, GOLV- OCH FASADBEHANDLINGAR

Vi har gedigen erfarenhet av att arbeta ute på fält och har en avancerad utrustning av högsta klass.

 

läs mer

Rostskydd, blästring, ytbehandling

SANERING OCH INDUSTRIUNDERHÅLL

Dammskyddsinklädnad, Asbestsanering, Kemikaliesanering, Processrengöring, Lining av silos.

 

läs mer

Senaste nytt

Lärande i arbete

Yrkesakademin håller i en 1-årig utbildning för ytbehandlingsspecialister som förstärker kompetens och kunskap i vår bransch. Med godkända betyg från en gymnasieutbildning eller motsvarande, samt någon form av dokumenterad erfarenhet av relaterade yrkesutövning kan man söka in till skolan.

Bli ytbehandlingsspecialist

Löpande terminsvis startar igång YrkesAkademin upp nya utbildningar och antar sökande via deras hemsida. Fyra ESS sitter med i ledningsgruppen för utbildningen tillsammans med flera andra aktörer i branschen.