Slipning och glassystemsbehandling av betonggolv

Våra glassystemsbehandlingar är ett av oss unikt framtaget koncept för behandling av slipade sten- och betonggolv. Resultatet blir minskade underhållskostnader och lång livslängd. Det ger även bättre allmänbelysning i lokalerna där systemet har införts.

Fyra ESS egna recept och behandling ger golvet en permanent behandling.
Det innebär att golvet får ett ökad skydd för nötning och slitage, god halksäkerhet, bra ytfinish samt dammbindning. Ytbehandlingen innehåller inga miljöfarliga kemikalier och inga utsläpp i arbetslokalerna.

Efter behandling ger det stora ergonomifördelar när maskiner, som t ex truckar, körs på det plana golvet. Det innebär även att golvet blir mer lätt städat och enklare att underhålla i framtiden.