Om oss

Ett etablerat företag i branchen

Fyra ESS Entreprenad AB är ett svenskt företag, etablerat 1978 i Trollhättan.
Vår specialitet är blästring, rostskyddsmålning och ytbehandlingar, beläggningar
samt betongrenoveringar och industrirengöring.
Vår styrka är kompetens i rostskydds- och målningssystem, projekt- och driftsplanering.

Kvalitetssäkring

Vi är genom Auktorisationsnämnden för Rostskyddsmålning auktoriserade för rostskyddsmålning i fält samt för stationsmålning.

Personal

Vår personal är mycket kompetent med stor erfarenhet inom vårt område.
Kollektivavtal finns med If Metall.

Certifiering

Vårt företag är kvalitetscertifierat enligt SS EN ISO 9001:2000 och Miljöcertifierat
enligt SS EN ISO 14001:2004

Vi är medlem i Västkustens Korrosionscentrum VKC.
Vi har mobila anläggningar med modern utrustning för fältarbeten och utför blästrings- och målningsarbeten i hela Sverige och även i delar av Norge.
Sedan 2002 har vi en miljöanpassad blästrings- och målningsstation i en fast verksamhetslokal på Grundbergsvägen i Trollhättan.

Här följer några av de områden vi har arbetat inom:

Vattenkraft Turbiner, tubrör, sugrör, dammluckor, intagsluckor och utskovsluckor
Värmekraft Värmeväxlare och värmepannor
Stål- och pappersindustri Siloanläggningar, rökgasanläggningar och skorstenar
Sjöfartsverket Slussportar, luckor och färjor
Bilindustrin Lackeringsanläggningar, venturi och urtvättningssystem
Kommuner Fasader, broar, belysningsstolpar, stålkonstruktioner och kulturobjekt
Återvinningshantering Betongrenovering och golvbeläggningar
Bilprovningen Renoveringar av p-däck, balkonger
Fastighetsbolag Brobeläggningar

Krav som vi uppfyller genom certifikat och utbildningar av verksamheten och personalen

HÖGA TRYCK
ARBETSPLATTFORMAR, MOBILA
MAST- OCH STOLPARBETE
BAKGAVELLYFTUTBILDNING
BETONGENS YTA
BRANDSKYDD
EPOXIPRODUKTER (härdplastubildn ingår)
HETA ARBETEN
HÄRDPLASTER
YRKESBEVIS FÖR TRÄARBETE
SÄKERHET PÅ VÄG
TELESKOPLASTARE
TRAVERS- & LYFTTEKNIK
ESA-VATTENVÄGAR
ESA Kraft + Starkströmsföreskrifter
SSG ENTRÉ GRUNDUTBILDNING
HLR-utbildning med hjärtstartare
SSG ENTRÉ KEMI