De tolv meter höga och tre ton tunga sättbalkarna skall ytbehandlas och rostskyddsmålas så de klarar påfrestningar i vattnet och på land.

Vattnets kraft är stor, och det är vi tacksamma för när vi skall utvinna elektricitet genom våra vattenkraftverk i Sverige. För att hålla borta vattnet vid underhåll och byggnationer i kraftstationerna krävs att man har verktyg och processer för att avleda vattnet från intagen.

Vattenkraftverken har flera metoder för att göra detta. Ibland finns det mekaniska luckor som man sätter ner och därvid hindrar vattnet från att flöda in i vattenvägar och turbiner.

Ett alternativ eller komplement är att föra ner sättbalkar i vattnet innan stationen och på så sätt hindra vattnet att alls nå fram till stationen.

Vi har fått en beställning som vi nu håller på att utföra och skall leverera den första omgången med nytillverkade sättbalkar till vattenkraftverket i Vargön. Vi skall rostskyddsmåla och ytbehandla dessa så de dels kan ligga på land, där de huvudsakligen kommer att vara mellan underhållsarbeten i vattenkraftverket. När de väl monteras, totalt 17 stycken med en vikt på 3 ton och en höjd på 12 meter, utsätts sättbalkarna för stora påfrestningar i vattnet. Då krävs att de har ett ytskydd som håller. När det uppstår skador på ytskyddet exponeras stålet för väta och luft och korrosionen påbörjar så sakta. Ett bra rostskydd förlänger livslängden på alla stålkonstruktioner.

Balkarna levereras från tillverkaren till oss i omgångar med 3-4 i varje. Med hjälp av våra truckar och transportvagnar med hydrallyftar så kan vi förhållandevis enkelt flytta runt balkarna mellan blästerhallen och målerierna innan de är klara för leverans.

För mer information om rostskyddsmålning och ytbehandling kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se