Inom ramen för vårt kvalitetsarbete så jobbar vi med ständiga förbättringar och effektivisering.

Mitt i vårt gemensamma utrymme på kontoret kan vi dagligen beskåda våra diplom från certifieringsorganet BSI. De som utför revisionerna av vår verksamhet och följer upp våra processer, tillika dagliga arbete.

Det är viktigt med mål när man jobbar med förbättringar och utveckling, ett av våra mål är att alltid ligga i framkant i vår bransch, rostskyddsmålning, när det gäller kvalite och miljöarbete.

Vad det gäller miljö så jobbar vi bland annat med att minska farligt avfall och bruket av hälsovådliga kemikalier. Det är lätt att mäta och konstatera förbättringar. Alternativa och hållbara metoder, material och förbättringar av anläggningen är exempel på åtgärder som vi löpande utför inom ramen för vårt miljöledningssystem.

Vårt kvalitetsarbete avser att ha så få avvikelser som möjligt, och det innebär att vi arbetar proaktivt med alla steg och operationer inom vår huvudprocess för produktion. Från det att vi lämnar anbud och pris, till det att vi avropar leverans av ordern till kunden har vi checkpunkter och kontroller för att se att vi ligger rätt till.

Några av våra framgångsfaktorer som vi ser och utvärderat som väl fungerande är ett närvarande ledarskap, hantverksstolthet och tydlig kommunikation.

Med närvarande ledarskap avser vi att våra processansvariga alltid är tillgängliga under produktionen. Vår process att hantera produktionen bygger i stora delar på ISO-standarder. När vi utvecklar och förbättrar så utgår vi från en grundorsak eller förslag, som vi sedan testar och mäter oss fram till nya och bättre rutiner.

Hantverksstoltheten är kompetensen och engagemanget hos vår medarbetare, som är mycket värna om. Här räknas även utrustning och anläggning med, vi sätter stor vikt vid att ha rätt och fungerande utrustning i alla lägen.

Sedan är kommunikationen i alla steg otroligt viktigt, mellan oss och beställare, mellan oss och leverantörer, mellan medarbetare. Det är en kultur som vi är medvetna om och är måna att förvalta väl.

Att nå noll avvikelser eller fel kräver stort engagemang och arbete över tid, men det är aldrig fel att sikta högt och jobba framåt.

Har ni frågor och funderingar kring vårt kvalitesarbete är ni välkomna att höra av er till oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se