Kritiska funktioner för kommunal infrastruktur kräver en klar strategi för ytskydd

Mycket av de bekvämligheter som vi tar för vana som invånare i en kommun är värme, vatten och avlopp. Tillsammans och var för sig så utgör de en kritisk funktion för vårt samhälle, eller det som vi både är beroende av och tar för givet.

På Fyra ESS har vi snart 50 års erfarenhet av samverkan med både kommunala, regionala och statliga instanser för underhåll och ytbehandling av anläggningar för värme, vatten och avlopp. Vi har utfört både totalentreprenader och projekt åt statliga Vattenfall, där rör det sig allt som oftast om elproduktion, men indirekt om värme. För att sedan på regional nivå utföra underhåll på vattenvägar.

På kommunal nivå så ligger ofta värme, vatten och avlopp under en och samma förvaltning eller bolag. I huvudsak så har vi verkat mot värmeverken. Trollhättan är ett bra exempel, där har vi utfört underhållsarbeten på fjärrvärmeanläggningen i olika omgångar. För att kunna bedriva en fungerande fjärrvärme verksamhet så behövs det en värmekälla, i Trollhättans flera stora flispannor. Sedan behövs även ett media för att flytta värmen, i detta fall vatten.

Som ytbehandlingsföretag kan vi ge två olika exempel på vanliga uppdrag. Det ena är att sanera och underhålla pannan, vilket för oss ofta innebär att vi blästrar insidan av pannan ren från sot. Ett annat uppdrag av mer rostskyddande karaktär är behandling av ackumulatortankar. Dessa ytbehandlas både på in och utsida enligt ISO12944 och är ett bra exempel på där vår yrkesskicklighet kommer till pass. Det kräver erfarenhet både i själva genomförandet som i planeringen av arbetet för att göra det på ett smidigt och effektivt sätt.

När vi renoverar en vattentank tillika ackumulatortank så blästrar vi den på plats både på in och utsidan, detta sker allt som oftast inne på anläggningen. Det kräver väldigt noggrann inramning med skydd så att varken blästersand, damm eller färg kommer på fel plats.

Sedan krävs det att man har rätt utrustning för respektive moment, det är både svårt och dåligt med utrymme att blästra inne i tanken, men i de flesta fall är tankarna utrustade med manluckor, just för underhållet.

Nästa steg är att applicera färgsystemet efter specifikation och det kräver också erfarenhet och ett gott handlag för att få det rätt.

Förutom själva hantverket så är det en stor apparat med logistiken runtomkring för att genomföra det hela efter de arbetsmiljölagar och regler som skall skydda miljö och hälsa som styr oss igenom hela processen. Vi lägger stor vikt vid den personliga säkerheten i alla led.

Vill ni veta mer om underhåll och ytskydd kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se