Företag, kommuner och myndigheter kommer till oss i större utsträckning idag med förfrågningar om ytbehandling av befintliga stålkonstruktioner i ett brett spann av funktioner. Vi har goda förutsättningar att möta framtidens behov av renoveringar och underhåll av material, då vi har utrustning och kunskap att bearbeta olika metallsorter efter önskemål. Det kan vara allt från filterskåp till radiatorer. 

Vi ser framför allt tre rimliga orsaker till den nya trenden.

  1. Ökade tillverkningskostnader direktkopplat till rekordnivåerna på el-och drivmedelspriser.
  2. Minskad tillgång på råvaror, i vårt fall är det främst metaller. Leverantörer kan inte i samma takt som tidigare producera vilket gör bristen på metall och stål till en stor riskfaktor idag. 
  3. Större medvetande hos konsumenter och företag, övergripande så har både företag och myndigheter en bättre samverkan mellan operativa avdelningar, inköp och underhåll. Detta i kombination med att man strävar efter nya miljömål och även på individnivå är mer engagerad i material och utrustning. Detta resulterar i bättre underhåll och återbruk av utrustning och materiel, cirkularitet. Även privatpersoner köper i större grad second hand, vilket tyder på en beteendeförändring.

– Många av våra kunder har sedan länge eller uteslutande jobbat med ett aktivt underhåll och renoveringsarbete för att det är lönsamt på långsikt. Om utvecklingen i samhället fortsätter i den riktning vi ser idag, så kommer förmodligen efterfrågan på våra tjänster öka säger Fredrik Sörensen, ansvarig på anläggningen i Trollhättan. Avvägningen inför ett beslut är ofta prisskillnaden mellan nytt och kostnaden för underhåll och renovering. Som det ser ut nu så kommer det i större utsträckning bli fördel för det sistnämnda, man kommer ta hand om befintlig utrustning och materiel.

Vill ni veta mer om rostskyddsmålning och ytbehandling, kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se

Med minskad tillgång, ökade tillverkningskostnader och större medvetenhet så ser vi en ny trend inom underhåll.