För oss är metoderna och processen är den samma, så vad det egentligen är har ingen betydelse alla gånger när detaljerna går igenom anläggningen i och ytbehandlas i Trollhättan.

Vi glasblästrar rostfria konstruktioner åt tillverkning, flygindustri, livsmedel och medicin. Med medicin avses allt från produktionslinjer för paketering av mediciner till detta fall där det är en detalj till en konstruktion för tillverkning av proteser.

Noggrannheten och hanteringen av detaljer till medicin kräver stor noggrannhet vid hantering så att vi inte lämnar några gamla eller nya kontamineringar efter oss. När vi får detaljen levererade till oss så finns rester från produktionen, från den mekaniska bearbetningen, fräsning, borrning och gängning. Samt från svetsen, blånader kring fogarna. 

Vårt uppdrag blir att rengöra detaljen noga över alla ytor och håligheter. Innan vi påbörjar blästringen så maskerarar vi i den mån det är möjligt och monterar medföljande skruvar i de hål som finns över konstruktionens olika delar. Johannes och Axel får metodiskt genomföra alla steg i operationen. 

– Det är många anslutningar och gängor i skåpet, allt vi vet är att skåpet kommer ingå i en process där man skapar proteser, säger Axel och ser över konstruktionen.

Efter glasblästringen kommer detaljen vara helt ren från oönskade fragment. Vi kommer dammtorka och blåsa rent ytorna och sedan göra detaljerna klara för att åter levereras till beställaren för nästa steg i produktionen.

Vill ni veta mer om glasblästring och ytbehandling av rostfritt stål, kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se