Vi erbjuder en hållbar metod att ta bort blånader och rengöring efter svets på rostfritt stål

På vår anläggning i Trollhättan har vi tre olika stationer för blästring. Den stora blästerhallen där vi huvudsakligen utför konventionell sandblästring mäter 6 meter på bredden och 17 meter på längden vilket gör att vi kan bearbeta förhållandevis stora objekt åt våra kunder.

I nästa skepp på anläggningen har vi de två mindre blästerstationerna där vi utför glasblästring och en för övriga media med bland annat aluminiumoxid för bearbetning av lite mer finmekaniska detaljer.

Vanligt är att vi skall rengöra ytan på detaljerna efter tillverkning och framförallt svetsning då blånader uppstår i anlöpningen till svetsen. Denna består av oxider av järn och krom och kan ge upphov till korrosion. Ett alternativ till det mer miljöfarliga betningsmedlet blir därför glasblästring för att få bort oönskade ämnen från ytan.

Under den senaste veckan har vi glasblästrat rostfria ståldetaljer till Tingstadstunneln i Göteborg. De stora sköldarna tillika partierna skall pryda infarterna och skydda både tunnel och trafikanter över tid.

Dessa kommer ni kunna skåda när ni passerar in och ut genom tunneln.

Vill ni veta mer om glasblästring och behandling av rostfritt stål kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se