Resultatet skall oftast vara inom ramen för ISO-12944, men utgångsläget varierar

En stor del av våra projekt och uppdrag ligger inom rostskyddsmålning och där finns det en tydlig standard. ISO 12944, är standarden för korrosionsskydd genom målning. För att kunna efterleva standarden och kraven i varje steg så måste man följa upp och kontrollera ytans kvalitét. 

Vid inleverans från kund kan konstruktioner och detaljer komma direkt från en maskin eller anläggning utan hantering från kunden. Vi har goda förutsättningar för rengöring och avfettning på vår anläggning. Grundförutsättningarna kan variera,  från rör som är igensatta med fett eller smuts till att får in nyproducerade detaljer som knappt sätt dagens ljus. 

Därför, oavsett så måste vi utföra förbehandlingen innan målning, tills vi har sett yta och ytprofil. 

Ett bra exempel och extremfall är ett pumphus som skall rostskyddsmålas och renoveras. Det är så fullt med sot och smuts att det knappt går att se en ren yta på insidan av huset. Vi får helt enkelt börja med att bila bort det centimetertjocka lagret med oönskad materia på detaljen. Man kan antingen välja att direkt försöka blästra bort det, eller ta ett beslut att försöka bearbeta det mekaniskt eller manuellt. Då för att slippa behöva starta upp blästern två gånger. 

Och varje detalj kräver insikt och planering för att vi skall kunna leverera så effektivt som möjligt för våra kunder. 

Vill ni veta mer om korrosionsskydd och rostskyddsmålning mot industri och offentlig verksamhet? Då kan ni kontakta oss på 0520-18000 info@fyra-ess.se