Varje enskilt projekt och objekt kräver engagemang och planering

Om rostskyddsmålning hade bestått av att måla stora släta ytor och med perfekt rundande kanter hade det kunnat vara en exakt vetenskap, men inget objekt eller projekt är det andra likt. Det förekommer att vi har serier av produkter som vi antingen får in samtidigt eller med jämna eller ojämna mellanrum.

Konstruktioner och detaljerna av stål är bockade, svetsade och ihop skruvade efter behov. Varje förändring av vinklar och fogar betyder att vi handgripligen måste säkerställa att vi enligt specifikation applicerar rätt mängd färg och täcker ytan efter bästa förmåga.

Svetsfogar, skruvförband och bockvinklar måste penslas för hand för varje lager i färgsystemet. Det är i dessa punkter som man riskerar att med färgsprutan inte får rätt täckning. En del av ISO-12944, standarden för rostskydd genom målning definierar tillvägagångsättet för applicering av ytskyddet.

Som rostskyddsmålare är det en del av hantverket att lära sig identifiera var och hur mycket som skall penselmålas, eller notchas som det heter lite lättsamt i branschen.

Vill ni veta mer om industriell rostskyddsmålning kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se