Det är viktigt att vara medveten om riskerna vid ytbehandling

En ständig följeslagare i vårt liv är statisk elektricitet, obalansen mellan positiva och negativa elektriska laddningar. Som allt annat i vår naturvetenskapliga omgivning så söker allting balans.

Vid tillverkning och hantering av olika material så finns alltid risken för att statisk elektricitet skall uppstå, med det avses när urladdning eller energin i materialen får möjlighet att balanseras. Då finns det en risk att en ljusbåge, eller gnista uppstår.

I vissa fall, vid produktion så kan den statiska elektriciteten ställa till problem då den försvårar hantering. Papper som fastnar i varandra, plastdelar som likt en kedja håller fast i varandra. Då får man hitta olika lösningar för att jorda och avleda laddningarna från materialen.

När vi sprutmålar så använder vi i regel färg med lättantändliga lösningsmedel. Risken för elektrisk obalans mellan objekt som skall målas och färgen, och appliceringsutrustningen är stor. Det finns flera moment i hanteringen de mekaniska delarna i pumpar och kompressorer som kan skapa laddningar i färgen.

I samband med att man sprutar ut färgen ur munstycket så får man en fin dimma av färg tillika lösningsmedel i luften. Uppstår det då en urladdning, och en ljusbåge uppstår så är risken att färgen antänds och en explosion eller mindre brand kan uppstå.

För att förhindra att detta sker så jordar vi hela detaljen och stöttorna. Det är en enkel försäkring för att undvika små katastrofer. Så det är viktigt att vi kontrollerar att vi utfört momentet jordning vid de tillfällen då det behövs

Nyfiken på att läsa på mer om riskerna vid sprutmålning? Då finns det mer att läsa på Prevents hemsida.

https://www.prevent.se/jobba-med-arbetsmiljo/fysisk-arbetsmiljo/kemiska-risker/kemiguiden/speciella-krav-for-vissa-verksamheter-och-yrken/sprutmalning/#:~:text=Undvik%20statisk%20elektricitet%20och%20gnistbildning,(speciellt%20viktigt%20vid%20h%C3%B6gtryckssprutning).

Vill ni veta mer om industriell rostskyddsmålning kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se