Vi åker kontinuerligt ut på entreprenadarbeten i fält som för oss omfattar en stor del resurser, både avseende utrustning och personal. Entreprenaderna inleds med noggranna arbetsberedningar och planeringar där körscheman för arbetet ligger inbokat timvis. Utrustningen kontrolleras och packas enligt listor som arrangeras för projektet.

Maskiner och utrustning som inte blir godkända eller som enligt underhållscheman skall servas och gås igenom körs till våra servicehallar och åtgärdas.

Robert underhåller och byter delar på en av våra blästerklockor. – Det är många detaljer som skall ses över och bytas ut säger Robert. Det är stora mängder blästermedia som går igenom systemet och det ger ett tydligt slitage.

Arbetscheferna går över alla checklistor och planerar packningen av utrustningen i våra containrar som skall med ner till Halland. Målet är så klart att allting som behövs när vi väl kör igång är med. All personal får tydliga instruktioner inför projektet vad gäller både  genomförande och säkerhet.