En av våra beställares kärnverksamhet bygger på att värma upp vatten under kritiska former med möjligheter till stora energiuttag.

En av våra beställares kärnverksamhet bygger på att värma upp vatten under kritiska former med möjligheter till stora energiuttag.

Anläggningen kräver noggrant underhåll och löpande renoveringar för att vidhålla god säkerhet.

För ett moment så har man byggt en utbildningsrigg för att träna på underhåll- och servicemoment. Den är till även för oss, som i ett skede skall ytbehandla en trycktank för uppvärmning av vatten. Riggen ger oss möjlighet att hitta bra metoder för ytbehandlingen.

Tanken består utav en inre kammare av rostfritt stål, och ett yttre skal av svartstål. Mellan de olika sfärerna förs rostfria stavar för elektrisk uppvärmning av vattnet.

Vi skall maskera och ta fram ett lämpligt tillvägagångssätt för kommande projekt och det krävs  kreativitet och test innan vi hittar en optimal lösning.

-” Vi får förlita oss på vår rutin och erfarenhet när vi tar oss an projekt som dessa säger Fredrik, verksamhetsansvarig på anläggningen i Trollhättan. Man måste förstå hur blästersand och färg beter sig när man skall säkerställa att man fullföljer specifikationen. Det går så klart alltid snabbast att sprutmåla större ytor, men det är svårare att få rätt mängd när det är mycket vinklar och vrår.”

Emil och Mikael använder sig av kombinationen med grov maskeringstejp och plaströr för att säkerställa att de rostfria tapparna skyddas från blästersand och färg.

Vill ni veta mer eller har frågor om industriell ytbehandling kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se