Ibland är verkligheten inte lika självklar som ritningen

Vissa detaljer som vi skall rostskyddsmåla, i detta fall en nykonstruerad rymdfarkostliknande modul, så krävs det lite extra huvudkli. Ritningen innehåller tydliga instruktioner för hur man skall maskera och täcka över ytor och hål i konstruktionen, men hur skall man komma åt eller nå ytorna?

För oss som truckoperatörer och ytbehandlare krävs planering och tanke innan och under genomförandet av en lika enkel som komplex uppgift. Komplexiteten uppstår i utmaningen att utföra arbetet på ett säkert sätt, både så man inte skadar personal, men samtidigt inte gör åverkan på konstruktionen.

På vår anläggning i Trollhättan så har vi traverser och gaffeltruckar för att klara av de flesta konstruktionerna som kommer till vår anläggning. Det händer sällan, men vi hyr ibland in kranbilar för att lyfta av detaljer från lastbilarna som kommer till vår anläggning med detaljer från hela Sverige.

Fredrik och Eric tagit sig an förmiddagens göromål, där de skall arrangera om detaljerna till en av våra beställare, dessa är nu färdigmaskerade från de håll man kommit åt i första läget. Nu skall de vridas och vändas så att vi kan fortsätta med resten av maskeringen på ett tryggt och säkert vis innan de skall blästras och sedan rostskyddsmålas.

Samtliga medarbetare på vår anläggning har utbildningar och certifikat för de olika moment som vi dagligen utför.

Är ni ett företag i Västra Götaland med omnejd och är i behov av industriellt rostskydd så kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se