Kapitalförstörelse är något som sker i små korrosionsceller överallt hela tiden, vi kan bara sakta ner processen.

Bevisligen kan stålkonstruktioner leva på i hundratals år. Ett världskänt bevis på detta är Eiffeltornet. Världens populäraste och mest avbildade fackverkskonstruktion. Tornet består av 7300 ton med smidesjärn och är 330 meter högt. Utan ett fullgott rostskydd skulle tornet tämligen snart korrodera sönder och till slut bort. Tornet har stått världen och framförallt parisare till beskådning sedan 1887, det vill säga i snart 140 år. Det är en kostsam process att löpande underhålla och se över rostskyddet, men förmodligen är det ett magkittlande uppdrag att förbehandla och måla Eiffeltornet, ett arbete som pågår året runt, alltid.

En duktig underhållsansvarig kan sitt rostskydd och bör löpande göra kontroller och uppföljningar av ytor och utrustning. Genom systematiska underhållsplaner kan man öka sannolikheten att upptäcka skador och korrosion så tidigt som möjligt. Då kan man åtgärda problemen direkt innan det blir större skador, rost ger rost.

Vi på Fyra ESS erbjuder både möjligheten att ta oss an att göra rostskyddsarbeten både på vår station och på plats hos våra beställare. Vi kan etablera ur arbetsmiljö och miljö, säkra arbetsplatser där vi minimerar riskerna för damm och nedsmutsning på anläggningar. Dock är det allt som oftast mest fördelaktigt om vi kan demontera och transportera objekten till vår anläggning i Trollhättan. Där har vi mer utrustning och verktyg, samt lokaler anpassade för ytbehandlingsändamål.

Den här veckan renoverar vi en stor traverskran, som vi ytbehandlar enligt ISO-12944 och ger ett fullt gott rostskydd. För att hantera kranen får Mikael och Anders använda vår tillräckliga men lite mindre travers.

Vill ni veta mer om industriellt rostskydd, vi erbjuder både konsultation och genomförande, kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se