Utvecklingen av modernt rostskydd har ofta en anknytning till sjö och hav.

Ett klassiskt exempel på en leverantör av produkter för rostskyddsmålning är norska Jotun. För närmare hundra år sedan så arbetade Odd Gleditsch ombord på ett valfångstfartyg. Han såg både möjligheten och behovet av bättre rostskydd för valfångstfartygen.

Norge har med sin omfattande kust varit i framkant inom rostskydd och utveckling av hela ytskyddsprocessen mot marin och havsmiljö, ofta benämnt offshore.

En generell standard för rostskyddsmålning som vi många gånger utgår ifrån är ISO-12944, som generiskt klargör för hur ett standardiserat rostskyddsarbete skall gå till.

Den norska petroleumindustrin har för att säkerställa att kraven på leverantörer och utförande av rostskydd sker enhetligt tagit fram ytterligare tillika en egen standard – NORSOK.

”NORSOK standarder är utvecklade av Norska Petroleum Institutet för att säkerställa adekvat säkerhet, värdeskapande och kostnadseffektiv utveckling och verksamhet för oljebranschen”

–          Text från Ytskyddsgruppens informationsblad om NORSOK.

Genomförandet skiljer sig inte nämnvärt från ISO-12944. Förbehandlingsprocessen är den samma med krav från ISO-8501 bland annat. Något som sticker ut för NORSOK är att det förekommer att man skall använda kvalificerade produkter som är testade av tredje part. Det finns också en tydlig kravbild ställd för miljö och säkerhet.

På Fyra ESS ytbehandlar vi några konstruktioner enligt NORSOK just nu. Dessa utvecklas för morgondagens energibehov och möjligheten att ta tillvara på energi som finns ut med vårt kustband.

Vill ni veta mer om rostskyddsmålning för offshore och marint bruk kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se