Alla detaljer som lämnar vårt ansvar bär på vår erfarenhet och yrkesstolthet

Genom åren har vi utvecklat ett fungerande system för att sprida kunskap mellan medarbetare. De som saknar yrkeserfarenhet och kompetens får gå vid sidan av våra seniora ytbehandlare. Att förvalta ett hantverk är något som vi är väldigt stolta över. I över 45 år har vi byggt en verksamhet i en bransch som vi utvecklats tillsammans med, både tekniskt men också praktiskt.

Vi följer i regel ISO-12944 när vi genomför våra rostskyddsmålningar, men alla detaljer är inte hos oss för konventionell rostskyddsmålning utan kan ha andra förväntade kvalitér efter ytskyddsbehandlingen.

Våra beställare kan ibland tydligt specificera vad som förväntas, men kan likaväl lämna över hela ansvaret till oss, då vi kan konsultera beställaren hur och vilket ytskydd som skall tillämpas.

Fyra ESS är certifierade enligt ISO:9001, och våra processer bygger på löpande kontroller i de olika stegen av ytbehandlingen. I huvudsak så utför vi våra leveranskontroller själva, och då görs den av våra seniora ytbehandlingsspecialister som med både teknisk utrustning kontrollerar och protokollför resultaten efter mätningarna. En grundläggande viktig faktor är den okulära besiktningen, ser det bra ut, är det rätt enligt specifikationen, finns det skador eller avvikelser? Vi skall tryggt kunna lämna över en detalj till en kund, det är vårt sätt att arbeta.

Vill ni veta mer om industriell rostskyddsmålning kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se