Underhåll och ytbehandling av småskaliga elproduktionsanläggningar sätter vår fältförmåga på prov.

Vattenvägen mellan Svärdsjön och Laxsjön i norra Dalsland utgör en del av den elproducerande vattenkraftanläggningen som etablerades 1928 i anslutning till pappersbruket på orten. Vattnet leds först igenom en 60 meter lång betongtunnel som sedan går över till en 90 meter lång ståltub innan de leds in i kraftverkets tre turbiner.

Vårt uppdrag är att utvändigt ytbehandla och rostskydda ståltuben som snart kan bjuda till 100 års jubileum. Vi har tvättat hela tuben och punkt blästrat vid behov. Sedan har vi applicerat ett färgsystem som skall ge konstruktionen ett beständigt väder- och korrosionsskydd.

Vår projektledare Eric Hemlin har i veckan deltagit tillsammans med beställaren från Vattenfall Vattenkraft AB, som förvaltar och sköter driften av flera småskaliga anläggningar runt omkring i landet. Besiktningsmannen kontrollerar att vi genomfört entreprenaden enligt specifikation och beställning. Flera punkter mäts och färgtjockleken, i enheten MY (1my=0,001mm) man följer även upp dokumentationen för projektet.

Kuriosa kring Småskalig vattenkraft från – www.regeringen.se

”Den småskaliga vattenkraftens effekt är ca 1000 MW. Svenska kraftnät redovisar att i toppförbrukningssituationer utgör den småskaliga vattenkraften 20 % av installerad effekt i södra Sverige.”

Det motsvarar elförbrukningen för närmare 850000 hushåll.

För mer information och frågor kring ytbehandlingsentreprenader kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se