Noggranna förberedelser inför ett intensivt projekt

Under september och oktober kommer vi att utföra en rad projekt inom ramen för Ringhals underhåll och renoveringsplan. Beställare är Vattenfall som äger och sköter driften av kärnkraftsverket Ringhals i Halland.

Säkerhet, både ur perspektiven nationell hotbild och personsäkerhet är ständigt närvarande när man förbereder och etablerar projekt vid våra elproduktionsanläggningar. När det rör sig om kärnkraft så växlar kraven upp ytterligare, något som vi kan möta med vår erfarenhet och kompetens. Det krävs en väl fungerande administration för att hantera dokument före, under och efter entreprenaden.

Under ungefär tre veckor kommer vi att ha en handfull medarbetare på plats som skall renovera en tank, som i första steget blästras ren, och i steg två får en kompositbeläggning applicerad på insidan för ett tåligt och långsiktigt skydd.

Den här veckan går vi igenom och kontrollerar utrustningen som vi planerar att använda under entreprenaden och packar den i våra anläggnings- och maskincontainrar som är anpassade och specialbyggda för fältprojekt.

Vill ni veta mer om vår kapacitet och kompetens inom entreprenad- och ytbehandlingsprojekt kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se