Landskapsvapen har prytt välbesökt bro i över 130 år

Bron som förbinder Trollhättan med Västsverige stod klar 1889, idag har vi flera broar som ger oss medborgare möjlighet att ta oss över den massiva älven.

Detta hade under en längre tid varit ett bekymmer för staden och dess möjlighet till utveckling väster om Älven. 13 år tidigare 1876 diskuterades brofrågan på allvar i kommunstyrelsen, men kom först 11 år senare att verkligen realiseras. Det tog två år att bygga och färdigställa bron innan den öppnades för allmänheten. Det var en fackverkskonstruktion i stål som tillverkats av Nohab ett par stenkast bort.

Bron fyllde en viktig funktion för staden under nästan ett sekel, den revs 1968, då hade den hunnit bli Sveriges mest besökta bro och turistmål, som läktare på första parkett för den som ville beskåda vattenfallens påsläpp.

1969 stod den nya bron klar, denna i betong och lite bredare än sin föregångare. Den nya fick ärva delar av dekoren, landskapssköldarna för Västergötland och Dalsland, som flankerar Oscar den andres sköld.

Varje sköld med krona mäter mer än 2 meter i höjd, och är tillverkade i två exemplar av varje.

Vi skall renovera det vill säga, blästra och sedan anlägga ett rostskydd, för att sedan noggrant färglägga sköldarna enligt ursprung. Så dessa blir möjliga att skåda ännu några hundra år.