Bockkranen är en del av Trollhättans karaktär

Alla som reser till Trollhättan och tar sig ner till slussarna genom och förbi Olidans kraftstation passerar också den unika bockkranen som häver sig magnifikt ut i älvrummet och ger ett imponerande uttryck. Den är en del av Olidans tillkomst.

För att kunna transportera de stora och även tunga generatorerna och övriga delar till vattenkraftanläggningen vid 1900-talets början så byggdes en väl tilltagen kran för att kunna fira ner delarna till stationen. De tyngsta detaljerna vägde 40 ton och firades ner de 40 meter som det är från stadsnivå ner till älvrummet och Olidan.

Fyra ESS tilldelades entreprenaden att renovera och rostskyddsmåla den gamla kranen 2007. Ett projekt som krävde att ytbehandlarna inte led av svindel. Hela bockkranen kläddes in med byggnadsställningar och presenningar. Sedan blästrandes hela kranen och man behandlade stålet med ett färgssystem med bland annat blymönja. Blymönja är en historisk produkt baserad på blyoxid och har använts för dess goda korrosions hämmande egenskaper.

Eric Hemlin, som idag jobbar som Arbetschef minns än idag hur det var att gå runt på ställningen som var utskjuten i luften.

-”Man tänkte sig för varje steg, det fanns både räcken och vi var hela tiden kopplade till ställningen med säkerhetsselar, men det gick inte att frångå att det var 40 meter ner till marken under en när man penslade på färgen på kranen. Idag 16 år senare är det kul att betrakta det på håll och att se att kranen fortfarande har lyster i färgen.”

Länk till en artikel i Ttela från november 2007 där man skriver om renoveringen av bockkranen

https://www.ttela.se/trollh%C3%A4ttan/monument-i-nya-kl%C3%A4der-1.3063203

Vill ni veta mer om våra fältentreprenader och ytbehandling av stålkonstruktioner kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se