ISO-standarden 12944 är ett minimikrav och vägledning vid korrosionsmålning, som i sin tur är uppdelad i flera kapitel, där vi nu luftar kapitel 4, förbehandling.

Initialt så lyfter vi fram att fram vikten av personligsäkerhet, och personlig skyddsutrustning vid alla arbetsmoment vid vår anläggning.

Modern förbehandlingsteknik och metoder innehåller idag mer sällan några hälsovådliga kemikalier, rengöringsmedel eller lösningsmedel för smuts och fett. Vi använder oss i huvudsak av hetvatten och högtryck i vid rengöringen.

Rengöring är det första steget i förbehandling av en detalj. Man vill säkerställa att man inte har något fett, smuts eller några andra föroreningar på ytan. Även salter är ett problem när man skall skapa ett korrosionsskydd. Har man salter i stålet så finns risken att man får sämre vidhäftning och också större förutsättning för rostbildning under färgen om det inte är helt tätt.

I förbehandlingen under ISO-12944 hittar vi standarderna ISO-8501, 8502, 8503 och 8504. I 8502 beskriver förutsättningarna av ytan innan blästring. 8503 beskriver önskade ytprofil efter blästring eller mekanisk bearbetning. Blästring eller mekanisk bearbetning är standard inom ramen för ISO-12944. Syftet är att dels få bort valshud, svetsgaser, rost eller färgrester, samt skapa optimal ytprofil för att få färgen att fästa vid applicering.

I grund och botten handlar det om ge färgen bästa tänkbara förutsättningar att fästa och även sitta kvar på ytan, och därigenom skapa ett långsiktigt rostskydd av stålkonstruktioner.

Bilderna föreställer samma detalj före och efter blästring.

Vill ni veta mer om hållbara förbehandlingsmetoder kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se