När en del av vår framtida elförsörjningstrategi förläggs till havs så blir ett hållbart ytskydd en framgångsfaktor

Vår beställare AnVa KSG har tillverkat prototyper som har som funktion att skydda och kapsla in skarvarna för de kraftiga kablar som ansluter vindkraftparkerna till havs mot fastlandet. Design och utveckling påminner mycket om den som sker i anslutning till oljeindustrin. Vid en första anblick så ser detaljerna till kopplingen ganska anspråkslösa ut, men för att ge dem rätt ytskydd så krävs både kunskap och erfarenhet. De många skruv och anslutningshålen skall maskeras och skyddas vid blästring och målning, även de kraftiga anläggningsytorna där delarna monteras samman. Vår ytbehandlare Anders är mycket noggrann när han maskerar för att säkerställa att vi enligt punkt och pricka kan efterleva instruktionerna i beställarens specifikation.

Vindkraft till havs skall leverera 60 GWh när vi når 2030 och 300 GWh 2050. För att få perspektiv så kan man idag jämföra med dagens förbrukning och produktion för hela Sverige på ett år, 140 TWh, där 1 TWh = 1000 GWh. Det är ändå en viktig källa för att producera elkraft i ett stort och långsiktigt perspektiv då vi samtidigt avvecklar kärnkraften som idag producerar 50 TWh per år och utgör 30% av vår totala produktion.

Genom att satsa på och utveckla vindkraften, både på land och till havs så bidrar man till att nå gemensamma klimat och hållbarhetsmål.

Oavsett vilka strategier eller planer man inom politiken väljer så krävs det alltid ett bra ytskydd, vilket vi kommer att leverera tillsammans med våra leverantörer.

Vill ni veta mer om ytskydd och ytbehandling kan ni kontakta oss på 052018000 eller info@fyraess.se