Målet är resultatet, metoderna är lösningen

Som ytbehandlingsspecialist är det kombinationen av erfarenhet, metoder och verktyg som ger uttryck för ens kompetens. Från det att vi tar emot detaljerna på anläggningen eller etablerar en entreprenad i fält så får våra projektledare och medarbetare läsa in och anpassa genomförandet efter omständigheterna och specifikation.

Därför är det viktigt att vi säkerställer och är medvetna och orienterade kring vilka risker ett arbete kan medföra, gör vi en riskbedömning både innan och under pågående arbete. Det ingår i vår arbetsberedning som vi gör inför varje arbete/projekt, säger Eric Hemlin, Arbetschef på Fyra ESS.

Ibland händer det att man under arbetets gång upptäcker att ursprungsplanen måste justeras. Det finns tydliga standarder och instruktioner för hur ytor och kanter skall vara beskaffade innan målning. Detta gäller även svetsfogar säger Philipe Danhage, ytbehandlingsspecialist. Därför är det viktigt att vi efter blästringen ser vi över och kontrollerar ytorna, både okulärt och med våra instrument för att säkerställa att vi har rätt ytprofil och renhet innan målning, det inom ramen för förbehandling.

Philipe avslutade sina studier vid Yrkesakademins ytbehandlingspecialistutbildning 2023. Något som han har i sin roll stor nytta av både de praktiska och teoretiska delarna från utbildningen. 

Upptäcker vi avvikelser så får vi åtgärda dessa, idag har vi kantbrytit svetsfogar efter blästring med vinkelslip, mekaniskt bearbetning, för att de skulle efterleva kraven. När detta är klart så går vi på med grundfärg och sedan täcklager tills färgsystemet följer specifikationen.

Fakta om ISO-12944
ISO-12944 är standarden för rostskyddsmålning. Den definierar färgtyper och målningssystem för korrosionsskydd av stålkonstruktioner.
Läs mer på https://hallbartbyggande.com/teknos/uppdaterade-malningssystem-for-korrosionsskydd-av-stalkonstruktioner/

Vill du veta mer om ytbehandling och rostskyddsmålning kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se