Projektet med ytbehandling av rör till GKN’s motorprovningsanläggning fortsätter

Vår ytbehandlingsspecialist Anders betraktar noggrant de ny blästrade rören, nästa steg i ytbehandlingsprocessen blir att lägga an en grundfärg mot stålet så man får en tät och  beständig yta för att fästa an de kommande lagren som skall mot stå väder och vind.

Två av tre målarhallar begagnas just nu av komponenter till GKN’s anläggning för motorprovning av stridsflygmotorerna RM12 och RM16 till JAS 39 Gripen

-” Vi har ett historiskt och givande samarbete med GKN Aerospace ända tillbaka till Flygmotor tiden, så vi har rätt bra koll och känsla för vad det är de förväntar sig när det kommer en beställning från dem”, säger Fredrik Sörensen, anläggningsansvarig hos oss på Fyra ESS.

Fyra ESS är specialister på industriell ytbehandling för att möta marknadens behov av tjänster inom spektra. Huvudsakligen är det rostskyddsbehandling av stålkonstruktioner, utöver detta erbjuds en rad olika lösningar inom ytbehandling i stort. Det är dock viktigt att hålla fokus på huvudnischen så konkurrenskraften genom kunskap och effektivitet består utan att tappa leveranskvalitet.

Ett kvitto på vårt målinriktade arbete blir beställningarna från GKN Aerospace som är ett av de mest högteknologiska företagen i regionen, att de förlitar sig på att vi levererar i tid och enligt specifikation.

För mer information om vilka tjänster och produkter inom industriell ytbehandling vi erbjuder kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se