Under onsdagsförmiddagen skall sista sprutningen påbörjas av den näst sista luckan åt en av Vattenfalls anläggningar. Sett ur hur en basal linjär standardprocess för hur ytbehandling går till på Fyra ESS så är dessa luckor ett praktexempel.

Processen kan i enkelhet beskrivas i följande steg.

  1. Grovrengöring med högtryckstvätt med ånga eller hetvatten för att avlägsna alla organiska växligheter och liknande som skall bort innan blästring.
  2. Sandblästring
  3. Grundmålning
  4. Rostskyddsfärg i 3 lager.

På gårdsplanen ligger idag sex färdiga, bearbetade luckor, och i vår stora målerihall har vi de två sista luckorna som ytbehandlaren Rikard skall ta sig an. Målningen sker i två steg per lager. Varje ny strykning börjar med att man penslar kanter och vinklar. Sedan sprutmålas övriga ytan. När man varvar flera lager med färg så varieras dessa så att man enkelt kan säkerställa att man täcker ordentligt med det nya lagret.

Innan arbetet påbörjas har Tom en kort genomgång tillsammans med Rikard hur arbetet bör planeras för att komma i mål med hela uppdraget.

För mer information om våra kompetenser och resurser för ytbehandling och rostskyddsmålning kontakta oss på info@fyra-ess.se eller ring 0520-18000