Vilka delar som ska ytbehandlas ute på fält, eller som går till vår anläggning i Trollhättan är en viktig fråga ur arbetsmiljö och miljösynpunkt

Vi har en tydlig process, likt en checklista som vi arbetar oss igenom när vi lämnar in ett anbud eller offert på ett projekt. Inom ramen för om det är genomförbart så tittar vi på riskerna inom arbetsmiljö, miljö och ekonomiskt.

Här har vi den fantastiska möjligheten många gånger att demontera objekten och ta med dem till vår anläggning för ytbehandling, rengöring, blästring och applicering av färgsystemet tillika ytskyddet. I stället för att bygga ställningar och täcka in för att slutligen göra ett komplext ytbehandlingsprojekt i fält är det många gånger mer riskfyllt än att göra det på anläggningen.

På vår anläggning har vi bättre kontroll på både utrustning och omständigheter som i slutändan påverkar resultatet, samtidigt som vår personal kan jobba tryggt och säkert från marknivå.

Så långt som möjligt försöker vi hitta lösningar där vi efter bästa förmåga kan kombinera både fält och anläggningsarbeten i projekten. Med vår långa erfarenhet och rutin från många projekt under de snart 50 år som vi varit verksamma, så har vi lärt oss att planera och skapa en organisation kring projekten, vilket även innefattar logistikpartners som hjälper oss med transporterna av objekten till och från vår anläggning.

”Inom rimlighetens gränser är vi verksamma inom Västra götaland, men det händer några gånger per kvartal att vi tar oss utom sockens och tar oss an specifika uppdrag där beställaren efterfrågar vår kompetens och våra resurser” säger Fredrik Sörensen som är ansvarig för verksamheten på vår anläggning i Trollhättan. Vårt kvalité och miljöarbete efterlevs inom ramarna för vårt vårt kvalité- och miljöledningssystem. Fyra ESS är certifierade både enligt ISO-9001 och ISO-14001.

Slutligen är det så klart en fråga om det är lönsamt att ta sig an ett projekt, och det vet vi först efter vi har minimerat riskerna för personal och miljö när vi räknar på priset.

Vill ni veta mer om rostskydd och våra entreprenadresurser och kompetens kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se