Konstruktionsstål är en viktig faktor när man omvandlar vattenkraft till att bland annat ladda mobiltelefoner

Som allting annat i vår natur så strävar moder natur mot balans, så även när det kommer till vatten. Genom gravitation så strävar vattnet alltid neråt tills det tillsammans med världens samlade hav skapar en yta och balans. Med vårt växlande klimat och temperaturer så har vi den stora glädjen att jordens vattenmassor cirkulerar genom vår atmosfär och blir moln, som blir regn som in sin tur hittar sin väg till världshavet.

Processen är ganska snarlik med stålet, moder natur, om vi får använda oss av detta fenomen som en samlad kraft i naturen, kanske som en annan term för vetenskap. Materialet strävar efter att brytas upp i stabila molekyler och atomer. Det är vad rost är, en kemisk och fysisk process. Om en stålkonstruktion får stå obehandlad tillräckligt lång tid så kommer den till slut vara endast stoft på marken under, en blandning av kol och oxider av olika slag. Där tyvärr vatten har en påskyndande effekt i korrosionscellerna.

Under april månad påbörjar vi på Fyra ESS ett renoveringsprojekt i Lilla Edet åt Vattenfall. Den bockkran som används för att reglera tillvattnet till turbin G4 skall uppgraderas och förbättras mekaniskt och i styrsystemet. I samband med detta skall man se över ytskiktet och förebygga korrosion och samtidigt hålla anläggningen i ett tillsynes gott skick även på ytan. Vattenfall har väl utarbetade underhållsplaner för sina anläggningar både på kort och lång sikt. Många av det statliga bolagets anläggningar är närmare hundra år eller mer, och likväl i gott bruksskick.

Eric Hemlin, Arbetschef på Fyra ESS berättar: – ”Det första som sker nu är att man demonterar alla lösa delar och dessa kommer att transporteras till vår anläggning i Trollhättan för blästring och rostskyddsmålning. När demonteringen är klar så kommer vi att täcka in hela bockkranen med byggställningar och täcka med presseningar. Sedan blästrar vi hela konstruktionen på plats, och applicerar ett specificerat färgssystem.”

Det hela kommer ske inom ramen för ISO-12944 och det är standarden för rostskyddsmålning av stålkonstruktioner. När vi är klara så kan moder natur fortsätta ha sin gång med vattnet, men stålet kommer vara skyddat mot naturens gång under i alla fall 25 år.

Vill ni veta mer om rostskyddsmålning och våra entreprenader kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se