Det är helt rimligt att renovera verktyg som används på vintern mitt i sommarn

Philipe och Mikael står i besked att förbereda inför applicering av färg på de tre L-balkarna. Junivärmen ligger som ett glädjande filter över hela vårt avlånga land. Philipe granskar stålet och säkerställer att det är klart.

Att föreställa sig att dessa balkar vintertid utgör ett skydd mot is, tanken är nästan svalkande i sig. Utgör delar av en konstruktion som hindrar isflak att braka in i Vattenfalls vattenkraftsanläggningar.

Rimligt är att man i ett hållbart underhållsschema tar sig an och renoverar dessa konstruktioner under sommartid när de helt inte är i bruk.

Dessa har innan de målats, rengjorts och sedan blästrats till förbehandlingsgrad Sa 2,5. Nu skall de ges ett hållbart ytskydd och rostskydd som skall klara både is, skräp och väta under vinterhalvåret.

I vanlig ordning kommer vi att notcha, det vill säga penselmåla alla vrår och håligheter, och sedan sprutmåla huvuddelen av detaljen.

Detta är näst sista veckan innan vi går på semester, och sedan håller vi stängt vecka 28-31, och passar på att ladda batterierna.

Vill ni veta mer om industriellt rostskydd så kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se