Innan midsommar så var det dags för ytterligare en klass examinerats från YH Akademins utbildning Ytbehandlingsspecialist.

Fyra ESS är medlemmar och engagerade i Auktorisation för Rostskyddsmålning, Sveriges branschorganisation för företag inom rostskydd och ytskydd. Tillsammans med både kollegor i branschen och bland beställare såg vi ett växande behov av medarbetare med fördjupad kompetens inom rostskydd, både praktiskt och teoretiskt.

Tillsammans med Yrkesakademin har det tagits fram en 1-årig utbildning, utformad efter de behov och färdigheter som vi ser nödvändiga för att kunna utföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt.

Förståelsen för vad korrosion, ”rost”, och vilka metoder och produkter som används för att ge ett bra skydd är en styrka när man tar sig an hantverket som ytbehandlingsspecialist.

Utbildningen är i huvudsak på distans och pågår från höst till vår. Utbildningsledningen arrangerar 5 platsträffar där man i huvudsak har säkerhetsutbildningar, arbete på hög höjd, fallskydd, brandsäkra arbeten, härdplaster, HLR och mobila plattformar.

Avslutningsvis så genomförs en 10 veckors LIA, lärande i arbete, där de studerande kommer ut till företag och ges möjlighet att praktisera yrket i realiteten.

Vår Arbetschef Eric Hemlin är representant i Styrelsen för Auktorisation för rostskydd och således även del av ledningsgruppen som ansvarar för utbildningen. I samband med examen, som traditionellt sett hålls i Trollhättan, deltog Eric och lyssnade till flertalet presentationer av projektarbeten. I samband med sin LIA har studenterna skrivit ett projektarbete kopplat till någon uppgift eller prestation. Projektarbetet skall spegla utbildningen och ge studenten kunskap att tillämpa både teoretiska och praktiska erfarenheter från utbildningen.

Stort grattis önskar vi på Fyra ESS och önskar er lycka till i framtiden med ert nya yrke.

Läs mer om utbildningen på YH Akademins hemsida

https://yh.se/utbildningar/ytbehandlingsspecialist/