Stålkonstruktioners hållbarhet beror på underhåll och kloka investeringar

En intakt stålkonstruktion, en bro, ett räcke eller gjutjärnsoffa har ett värde som man får ta hänsyn till. Med rätt underhåll och rostskyddsbehandling så kan det in princip hålla hur länge som helst.

Enkelt kan man dela upp våra projekt i två kategorier, nyproduktion och underhåll tillika renoveringar. När det kommer till nyproduktion av detaljer så är det huvudsak detaljer som man skulle kunna benämna inom ramen för depensiva, alltså de har ett högt penningvärde eller investeringsvärde, som detalj eller helhet. Genom att ge dessa ett välfungerande rostskydd från start ger dem en lång hållbarhet och tålighet mot korrosion.

Renovering kommer av det latinska ordet ”renovare” som betyder ”förnya”. En äldre detalj, med en ålder, många gånger närmare hundra år, är lika viktigt att bearbeta och ge ett rostskyddande system. Genom åren har vi renoverat allt från broar till slussar som överstiger åldern av ett sekel. Med rätt teknik och applikation av färgsystem kan vi rostskydda dem för en lång tid framöver och bevara dem till nästa generation.

Många gånger när vi ytbehandlar närmast antika ting så kan man för ett ögonblick låta tankarna vandra iväg. Man kan föreställa sig hur dessa objekt en gång tillverkades i en gammal smedja eller mekanisk verkstad av människor som idag för länge sen gått ur tiden men att detaljen som de tillverkade lever kvar som ett minne av en god hantverkare.

Vi är väldigt stolta över att få vara med och förvalta denna delen av vår historia.

Vill ni veta mer om professionell rostskyddsmålning kan ni kontakta oss på 052018000 eller info@fyraess.se