En beställare som fått en felaktig leverans från kontinenten skickar detaljer till oss för korrigering av ytbehandling.

Vissa konstruktioner är mer kritiska än andra, men finns det en kravspecifikation från beställare så kan det finnas minst två olika orsaker till det, man har valt en lösning med lägre kostnad alternativt att man har en teknisk kritisk utmaning.

Är det av kostnadsskäl man satt specifikationen för färgsystemet, så kan en avvikelse ändå i slutändan godkännas för att man finner resultatet gott nog. Är det av teknisk grund, att leveransen inte stämmer överens med beställningen, så kan man som i detta fallet, lägga en order till oss som omfattar att detaljen skall blästras färgren för att sedan målas åter med rätt ytbehandling och skydd.

I detta fall fanns det två orsaker till att ytbehandlingen behövdes korrigeras av beställaren, leverantören hade valt att applicera ett lager med klarlack, något som inte var specificerat i beställningen, samt att man inte hade en fullgod dokumentation av arbetet.

Inom ramen för vårt kvalitetsledningssystem, ISO:9001 så är grundprocessen organiserad så att information och specifikationer från beställaren hanteras systematiskt och konverteras till arbetsordrar med egenkontroller.

Innan leverans kontrolleras det utförda arbetet av våra arbetsledare, som säkerställer att vi efterlevt kraven från beställaren, om det mot förmodan uppstått en avvikelse, rapporteras denna in i vårt system, och blir i slutändan en förbättring och utveckling av våra processer.

Vill ni veta mer om industriell ytbehandling och vårt kvalitetsledningssystem kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se