Rostskydd kan inte stoppa den, men sakta ner den avsevärt

Det går att läsa att metallens inre krafter strävar efter att brytas ner till en mer stabil förening, mer lik ursprungsmineralerna. Då nämns oxider, hydroxider och sulfider.

Detta innebär att vi måste vara medvetna om att stål och metaller kräver omsorg och underhåll för att bestå. Från det att malmen lämnar gruvan till det att vi har en färdig produkt av stålet, så krävs kunskap och förståelse för att skapa bästa möjliga förutsättningar. Detta för att bibehålla funktion och även bärkraften tillika säkerheten i konstruktionen.

Rätt ytskydd, baserat på förväntad livslängd och korrosionsmiljö ger goda förutsättningar för att bibehålla metallen i dess önskade form.

På Fyra ESS har vi närmare 50 års erfarenhet av rostskyddsmålning och ytskydd, tillsammans med våra beställare har vi skapat förutsättningar att behandla och underhålla en rad viktiga konstruktioner som ingår i vår infrastruktur. Vi tar oss ann både nykonstruktion och renoveringsarbeten, processen är ofta den samma. Rengöring och avfettning, förbehandling genom blästring och avslutningsvis ett ytskydd i form av ett färgsystem från någon av våra leverantörer.

Tillsammans med både leverantörer och beställare tar vi beslut om vilket färgsystem som lämpar sig bäst för respektive projekt. I grund och botten så är det en fråga om ekonomi, med noggrant utvalda system beroende på omständigheterna kan man optimera kostnaderna för skyddet både avseende färgåtgång och arbetstid. Det är där en av våra stora styrkor som en erfaren aktör ligger.

Vill ni veta mer om industriell rostskyddsmålning kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se