Är man sju ytbehandlare på samma detalj går det undan

Julen närmar sig och ledigheten med den. Vi har fortfarande några stora projekt kvar på anläggningen och för att efterleva leveransdatum så kraftsamlar vi med våra ytbehandlare. Det stora intagsgallret åt Vattenfall skall klara de högt ställda kraven på rostskydd och skall därför målas i flera lager.

Varje lager består av två moment. Det första är att vi penselmålar alla skarvar och vinklar för att säkerställa att vi når rätt mängd färg över dessa. Alla ytor som inte är raka eller släta kräver handpåläggning. Därefter sprutlackeras hela detaljen. Innan processen börjar om med penselmålningen.

Med ett anta likande projekt i erfarenhetsbanken har vi en ganska god uppfattning om tidsåtgången säger Fredrik Sörensen, ansvarig för vår anläggning i Trollhättan. Vi vet ju hur många mantimmar det tar att anlägga ett lager med färg. Med så pass stora detaljer som dessa galler är så går det att jobba flera man samtidigt. Det blir rätt roligt när alla fokuserat tar punkt efter punkt och man sakterligen blir klar med hela omgången.

Den här veckan har upp till 7 ytbehandlare jobbat tillsammans med penselmålningen, eller notchningen som vi kallar den i branschen. Dessa raster eller instagningsgaller för kylvatten sitter monterade under havsytan och har en rostskyddsklass som kallas CX, den skall klara extremt korrosiv miljö.

Vill ni veta mer om industriell rostskyddsmålning kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se