Svaret är att det finns flera viktiga faktorer att ta hänsyn till vid val av ett hållbart yt- och rostskydd

När man som konstruktör, konsult eller entreprenör tillika leverantör skall vara med och skapa ett ytskydd tillika rostskydd för en konstruktion eller detalj så måste man ha en lista med information och förutsättningar för att välja rätt. Arbetar man inom ISO-12944, standarden för korrosionsskydd genom målning, så finns det en tydlig process att navigera sig igenom

Korrosivitetsklass
Beroende på var någonstans den aktuella konstruktionen skall användas eller monteras så finns det en tabell över korrosivitetsklasserna, C1 till C5, och även CX. Som mer eller mindre beskriver mängden föroreningar i luften, och även mängden salt. I kombinations med hög luftfuktighet så ökar korrosionen. Tabellen delas även in i inomhus och utomhus.

Hållbarhetsklass
Val av färgsystem bygger även på förväntad hållbarhet. Anledningen till att man väljer att kategorisera arbetet är baserat på hur länge man förväntar sig att ytskyddet skall hålla för att man skall kunna variera det ur ett ekonomiskt perspektiv. I en drömvärld hade man i så fall alltid lagt på tjockast tänkbara mängd. Det är kostsamt att applicera varje lager och kan man då enligt tabell och system välja en optimal lösning för det tänkbara förhållandet så blir det mindre kostsamt och möjligtvis också lönsammare.

Övriga faktorer
Omgivningen, finns där kemikalier, oljor eller andra yttre faktorer som påverkar. Förarbetet, avfettning och blästring för rätt ytprofil är en grundläggande framgångsfaktor för ett hållbart rostskydd och är lika viktigt om inte viktigare än valet av färgsystem. Förutsättningarna vid applicering av ytskyddet är också väsentligt, står vi på en station tillika anläggning inomhus i perfekt klimat, eller utomhus om hösten när det blåser och regnar samt är kallt.

Tillsammans med beställare och leverantörer har vi som mål att leverera det bästa tänkbara ytskyddet efter specifikation, det är något som vi lägger stor vikt vid i alla delar av ytbehandlingsprocessen.

Vill ni veta mer om rostskydd och färgsystem kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se