Om inget annat sägs så är de gjutna och tillverkade 1889 och skall hålla i minst 135 år till

Beställare, konsulter, ingenjörer och experter har deltagit i projekteringen av sköldarnas renovering. I och med dess ålder och unika skick så krävs det lite tanke för varje steg i processen i ytbehandlingen.

Vi har använt oss av klassiska metoder för att skapa ett fullgott och hållbart rostskydd av sköldarna. Samtidigt som det slutgiltiga resultatet och visuella intrycket står högt i prioritet, detta till trots att de hänger på utsidan av en bro, med ett betraktningsavstånd på hundra till tusen meter.

Sköldarna har tvättats, blästrats, grundmålats och nu håller Johan och Erkki på att lägga en vattentät fog mellan de olika delarna så att man inte riskerar att få vatten som står och tär på ytan.

Arbetet kommer att fortgå noggrant under några veckor till och vi ser framemot att låta sköldarna återigen se dagens ljus.

Vill ni veta mer om våra erfarenheter från restaureringen och renovering av kulturhistoriska stålkonstruktioner och byggnader kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se