Driften av ett industriellt elkraftverk kräver underhåll och planering.

Mikael och Johan maskerar detaljer till kylvattenintagen till ett av Vattenfalls elkraftverk i sydvästra Sverige. Vi har genom åren renoverat ett flertal galler och stålfilter som skall hindra att icke önskvärda partiklar kommer med in i kylsystemet för anläggningen. Man använder sig av stora mängder havsvatten för att hålla en jämn temperatur på produktionen av el.

– För ögonblicket så har vi detaljer från Vattenfall i samtliga operativa hallar på anläggningen säger Fredrik Sörensen. 

Alla galler och detaljer rengörs, blästras och rostskyddsmålas enligt beställarens specifikationer.

Arbetet med maskering som Mikael och Johan utför kräver tålamod och noggrannhet. Man gör detta för att undvika att man får rostskydd och färg på lagerbanor och monteringsytor. Det är ett stort antal detaljer som går igenom processen, och ingen av dem är den andra lik säger Johan och skär bort en liten flärp av maskeringstejpen.

Vill ni veta mer om industriell rostskyddsmålning så kan ni kontakta oss på 0520 – 18000 eller mail info@fyra-ess.se