Det är viktigt att slå ihop de kloka huvudena så ofta som möjligt

Företaget Momentum som jobbar med mekanik, service och underhåll är en duktig beställare med många intressanta kompetenser. De utför service och underhåll på bland annat vakumpumpar. Skovlarna utsätts för kavitation och det blir porhål i godset efter en tid.

Det finns ingen anledning till att skrota skovelhjulet med axel för detta. Genom att bygga upp ytan med kompositer kan man återskapa ursprungsstrukturen igen.

Hans Börjesson från Momentum är med och instruerar om hur detaljen skall bearbetas efter spacklingen innan man bygger ihop pumphuset igen. Fredrik, Anders och Johannes från Fyra ESS är med och planerar hela arbetet för de olika stegen i projektet. 

Komposit är en produkt vi arbetar med och har gjort under många år. Framförallt använder vi det för att reparera gjutgods som inte går att svetsa lika enkelt och även tenderar att ta skada av slitage men även av väder och vind. Det är inte helt ovanligt att vi applicerar kompositen på slitytor där metall går mot metall, det ger en bättre slityta och mindre friktion.

Är ni intresserad av att veta mer om hur man kan använda komposit på stål och järnkonstruktioner är ni välkomna att kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se